Jesteś tutaj: Strona główna / Publikacje


Rozwód – czy można zmienić prawomocny wyrok rozwodowy w zakresie np. alimentów, kontaktów, władzy rodzicielskiej. Czy od wyroku rozwodowego przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego

Rozwód – czy można zmienić prawomocny wyrok rozwodowy w zakresie np. alimentów, kontaktów, władzy rodzicielskiej. Czy od wyroku rozwodowego przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Ostatnio zgłosił się do Kancelarii klient z pytaniem się czy istnieje możliwość odwołania się do Sądu Najwyższego od wyroku rozwodowego zasądzającego również alimenty w sytuacji gdy zapadł wyrok ten zapadł w drugiej instancji. Jeżeli nie to czy w przyszłości będzie możliwość zmiany tego wyroku np. w zakresie wysokości alimentów, władzy rodzicielskiej i kontaktów.
Zgodnie z art 398² § 2pkt 1 kpc nie ma możliwości wniesienia skargi kasacyjnej w sprawach o rozwód bądź alimenty.
Aktualnie Sąd Najwyższy nie zajmuje się już tego typu sprawami więc wyroki Sądów Apelacyjnych są ostateczne. Zmiana przepisów nastąpiła w połowie 2000r., od tego czasu weszła w życie nowelizacja, która uniemożliwia składanie skarg kasacyjnych oraz orzekanie Sądu Najwyższego w tych sprawach.
Warto zapamiętać, że wyrok Sądu II instancji staje się prawomocny z chwilą jego ogłoszenia. Wynika z tego, że w chwili ogłoszenia wyroku Sądu II instancji formalnie następuje zakończenia małżeństwa i wspólności majątkowej małżeńskiej, jeżeli nie była ona wcześniej wyłączona w drodze umowy lub orzeczenia Sądu. W sytuacji gdy nie zostanie złożona apelacji od wyroku Sądu I instancji, to wyrok rozwodowy uprawomocnia po upływie 21 dni od jego ogłoszenia to znaczy, że w tym czasie formalnie małżeństwo zostaje rozwiązane.
Czy jest możliwe wystąpienie o zmianę prawomocnego wyroku rozwodowego ?
W sytuacji gdy wyrok się uprawomocni, to w znaczeniu prawny sprawa jest zakończona. Istnieje określona w art 399 kpc do art 416 kpc instytucja wznowienie postępowania jednakże jej użycie jest możliwe w zupełnie wyjątkowych przypadkach (np. gdy wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa bądź został oparty na podrobionym dokumencie) i w specjalnie przewidzianym do tego trybie.
W sprawach rozwodowych niedopuszczalna jest skarga o wznowienie od wyroku orzekającego rozwód, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po jego uprawomocnieniu się nowy związek małżeński.
Na kanwie omawianego zagadnienia powstaje często pytanie czy możliwe jest żądanie zmiany wyroku rozwodowego bądź alimentacyjnego w zwykłym postępowaniu sądowym to jest poza „nadzwyczajnym” trybem wznowienia postępowania. Takie postępowanie jest możliwe ale tylko co do orzeczenia w zakresie alimentów i to w sytuacji, gdy od czasu orzeczenia w sprawie alimentów nastąpiła istotna zmiana okoliczności.
W związku z tym można wnieść o zmianę wyroku rozwodowego w zakresie alimentów to znaczy ich podwyższenia lub obniżenia ewentualnie uchylenia, również w zakresie władzy rodzicielskiej np. zmiany osoby sprawującej pieczę nad dzieckiem oraz w zakresie kontaktów z dzieckiem np. zmiana harmonogramu tych spotkań.
Termin, w którym można wnieść o zmianę wyroku rozwodowego w powyższym zakresie nie jest określony ale może ono mieć miejsce jak wskazano wyżej gdy nastąpi istotna zmiana okoliczności co do tych jakie miały miejsce w chwili wydawania wyroku. Ponieważ Sąd rozpatrując taką sprawę nie będzie rozpoznawał sprawy od nowa a jedynie będzie badał zmianę okoliczności w stosunku do tych jakie miały miejsce przy wydawaniu poprzedniego orzeczenia.
W powyższym zakresie najlepiej założyć sprawę gdy faktycznie nastąpiła istotna zmiana okoliczności a wyrok Sądu nie jest aktualny do tych nowych okoliczności.Kara za jazdę po spożyciu


Jak przeżyć rozwód


Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – jak skrócić ten zakaz ?
Kancelaria Adwokacka Marian Helta
ul. Grunwaldzka 87/91
80-244 Gdańsk
tel: 58 346 14 56 lub 58 346 00 38
tel.kom: 502 366 556 lub 500 245 122
telefon dodatkowy: 500 245 124
fax: 58 346 14 58

kancelaria@adwokat-helta.pl

godziny urzędowania: pn-pt 9.00-17.00

1 2 3 4 5 6
Kancelaria | Prawnicy| Oferta| Kontakt
Copyright © adwokat-helta.pl
1