Jesteś tutaj: Strona główna / Oferta
Oferta

 Oferta
•  Klienci indywidualni

Od ponad dwudziestu lat w swojej codziennej pracy, spotykamy się z skomplikowanymi zagadnieniami prawnymi, które występują w sprawach Naszych Klientów. Nasze doświadczenie i technika pracy sprzyjają właściwemu zrozumieniu sprawy i odpowiednim jej prowadzeniu. Złożoność prawa i przypadków jakie występują w praktyce wymagają wiedzy, ogromnej rozwagi i doświadczenia przy analizie i prowadzeniu każdej ze spraw. 

Kompleksowa obsługa prawna klientów indywidualnych obejmuje.

Reprezentację przed sądami, urzędami i innymi podmiotami, sporządzanie i opiniowanie umów, pism i innych dokumentów, udzielanie porad i konsultacji prawnych, przygotowywanie ekspertyz prawnych.

Prawo karne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu  spraw karnych. W tego typu sprawach ważne jest aby klient posiadał obrońcę gdy jest podejrzany lub pełnomocnika gdy jest pokrzywdzony najlepiej od pierwszej czynności procesowej. Ponieważ szczególnie pierwsze czynności procesowe to jest zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wyjaśnienia złożone przez podejrzanego mogą mieć kluczowe znaczenie w sprawie. Dlatego też w Naszej ocenie, koniecznym jest dążenie do tego aby wszystkie czynności procesowe odbywały się w obecności obrońcy lub pełnomocnika pokrzywdzonego co zagwarantuje Państwu najlepszą ochronę prawną w często bardzo trudnych sprawach dotyczących podstawowych praw .   

Prawo cywilne :
Wobec licznych i właściwie ciągłych i nieprzerwanych zmian Naszego prawa, a ostatnio szczególnie prawa cywilnego procesowego, koniecznym jest przed wszczęciem jakiegokolwiek postępowania co najmniej skonsultowanie swoich zamierzeń z adwokatem. Działanie bez takiego wsparcia jest bardzo ryzykowne ponieważ procedury cywilne zostały tak mocno sformalizowane, że bez zawodowego pełnomocnika dochodzenie swoich praw  czy też ich obrona są praktycznie od razu spisane na niepowodzenie. Poniżej przedstawiamy tylko niektóre dziedziny oferowanych Państwu usług. Zaznaczając, iż bardzo często prowadzimy sprawy trudne i złożone, co uznać by można, że Naszą specjalnością są właśnie tego typu sprawy.
Rodzinne

Prowadzimy sprawy z szeroko rozumianego prawa rodzinnego. Zajmujemy się między innymi takimi sprawami jak : sprawy rozwodowe, podział majątku, sprawy o alimenty, o ograniczenie władzy rodzicielskiej, o przyznanie opieki nad dzieckiem, ubezwłasnowolnienie. Mamy doświadczenie także w sprawach o zasięgu międzynarodowym. Prowadzimy sprawy o uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroków zarówno sądów polskich jak i zagranicznych, o wydanie dziecka, o ustalenie miejsca pobytu dziecka przy jednym z rodziców gdy jedno z nich zamieszkuję w innym państwie, a także o alimenty.

Spadkowe

Pomożemy Państwu w toku postępowania związanego dziedziczeniem majątku osoby zmarłej. Zajmiemy się sprawami związanymi ze stwierdzeniem nabycia spadku, działami spadku, o zachowek, a także umów dotyczących spadku. Pomożemy także w przygotowaniu testamentu.

Odszkodowania, ubezpieczenia, błędy medyczne, odszkodowania za słupy energetyczne

Prowadzimy sprawy o odszkodowania z tytułu wypadków drogowych, błędów w sztuce lekarskiej, zakażeń szpitalnych, a także spraw osób poszkodowanych przez działalność placówek służby zdrowia, pomagamy również osobom poszkodowanym w wypadkach w gospodarstwie rolnym, w wypadku w pracy, a także w drodze do pracy. Prowadzimy postępowania o uzyskanie odszkodowania, a także zadośćuczynienia dla osób, które w wyniku różnego rodzaju zdarzeń doznały uszczerbku na zdrowiu, a także rodzinom, które straciły w wypadkach najbliższych członków rodziny. Reprezentujemy uczestników wypadków komunikacyjnych – kierowcom, pasażerom, pieszym w wywalczeniu odszkodowań z wypadków komunikacyjnych. Zajmiemy się sprawą bez względu na to czy wypadek miał miejsce w Polsce czy za granicą. Poprowadzimy sprawę nawet do 20 lat od zdarzenia. Pomożemy także w uzyskaniu rekompensaty za naruszenie dóbr osobistych.

Nieruchomości

Wykonujemy analizy prawne nieruchomości, ocenę możliwości zagospodarowania nieruchomości pod kątem przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym i prawa budowlanego, ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości opracowywanie wszelkich umów dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości, kompleksowe doradztwo obejmujące zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości. Prowadzimy także w postępowaniach dotyczących wywłaszczenia.

Prawo pracy

Świadczymy usługi związane z szeroko pojętym prawem pracy. Rozwiążemy wszelkie sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wskażemy elementy wynagrodzenia, o które może ubiegać się pracownik, ocenimy czy nie zostały naruszone przepisy prawa pracy. Prowadzimy doradztwo dotyczące wszelkich form dyskryminacji w pracy pomożemy także wyegzekwować różnego rodzaju roszczenia pracownicze.

Ochrona konsumentów

Ocenimy czy umowa z konsumentem została zawarta prawidłowo, i czy nie zostały naruszone jego prawa. Wskażemy jak można od umowy odstąpić lub ją rozwiązać. Zajmiemy się także przygotowaniem umów, a także zaopiniowaniem umów, które już zostały zawarte lub które są w trakcie przygotowywania. Możemy reprezentować Klienta w sprawach z nierzetelnymi przedsiębiorcami w celu uzyskania należnych świadczeń.

Prawo Administracyjne

Reprezentujemy naszych klientów zarówno przed organami administracji publicznej jak i sądami administracyjnymi. Uzyskamy zezwolenie na osiedlenie się dla cudzoziemca, pomożemy przy tworzeniu fundacji i stowarzyszeń, przy zmianie nazwiska lub imienia, pomożemy przy uzyskaniu informacji publicznej. Uzyskamy zezwolenie na budowę, wywalczymy odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, pomożemy w procesie legalizacji samowoli budowlanej.

•  Klienci korporacyjni

Szanowni Państwo, Witamy na naszej stronie.

Od ponad dwudziestu lat, nasza Kancelaria nieprzerwanie zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych. W prowadzonej przez nas działalności jako priorytet stawiamy świadczenie usług prawniczych o wysokiej jakości, przy ścisłym przestrzeganiu zasad wykonywania zawodu i norm etycznych.

I. Zakres usług dla podmiotów korporacyjnych.

Oferujemy kompleksową pomoc, doradztwo prawne, stałą obsługę prawną i zastępstwo procesowe między innymi w następujących sprawach i dziedzinach :

 • Sądowe dochodzenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych,
 • Prawo spółek,
 • Prawo budowlane,
 • Prawo ubezpieczeniowe,
 • Prawo pracy,
 • Kompleksowa obsługa spraw dotyczących nieruchomości,
 • Zamówienia publiczne,
 • Prawo upadłościowe i naprawcze,
 • Prawo konsumenckie,
 • Prawo lokalowe,
 • Fundacje, stowarzyszenia i spółdzielnie,
 • Prawo autorskie, prawo własności przemysłowej oraz sprawy z zakresu
  czynów nieuczciwej konkurencji,
 • Prawo karne.

II. Formy świadczonej pomocy prawnej

Świadczone przez nas usługi oferujemy w następującej postaci :

a) obsługi stałej,

b) obsługi doraźnej tj. tylko do danej, konkretnie zleconej sprawy,

c) obsługi tradycyjnej,

d) obsługi tzw. „na odległość” – gdzie osobisty kontakt ograniczony jest do koniecznego minimum. Prowadzimy nie tylko okazjonalną ale także stałą obsługę prawną podmiotów spoza województwa pomorskiego z wykorzystaniem nowoczesnych form komunikacji (np. videokonferencje).

III. Formy rozliczeń

Proponowane Państwu formy rozliczeń obejmują :

a) stała obsługa prawna:
- wynagrodzenia ryczałtowego – wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną uzgodnioną przez strony,

- wynagrodzenie godzinowe – wysokość wynagrodzenia określana jest w oparciu o liczbę godzin poświęconych na wykonanie zlecenia,
- wynagrodzenie mieszane – ustalamy ryczałt obejmujący określoną stałą liczbę godzin plus stawka godzinowa po przekroczeniu ryczałtu,

b) prowadzenie pojedynczej sprawy – system z premią za sukces – gdzie obok minimalnej opłaty wstępnej strony uzgadniają wynagrodzenie finalne składające się z kwoty stałej i drugiej części uzależnione od wyniku prowadzonej sprawy.

•  Szkolenia

Oferujemy szkolenia prowadzone przez profesjonalnych trenerów zarówno teoretyków jak i praktyków. W organizacji szkoleń elastycznie dostosowujemy usługi do konkretnych potrzeb. Przykładowymi szkoleniami objęte mogą być prawne aspekty:

 • zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • odpowiedzialności członków zarządu spółek;
 • obrotu nieruchomościami;
 • upadłości;
 • błędów medycznych;
 • ubezpieczeń gospodarczych.


Kancelaria Adwokacka Marian Helta
ul. Grunwaldzka 87/91
80-244 Gdańsk
tel: 58 346 14 56 lub 58 346 00 38
tel.kom: 502 366 556 lub 500 245 122
telefon dodatkowy: 500 245 124
fax: 58 346 14 58

kancelaria@adwokat-helta.pl

godziny urzędowania: pn-pt 9.00-17.00

1 2 3 4 5 6
Kancelaria | Prawnicy| Oferta| Kontakt
Copyright © adwokat-helta.pl
1